De Academie van Bouwkunst Amsterdam hecht waarde aan privacy en auteursrechten.

Studenten die hun profiel op www.avbwerkt.nl plaatsen hebben de Academie toestemming gegeven deze gegevens op te slaan. Studenten vullen deze gegevens zelf in en kunnen deze altijd zelf wijzigen of verwijderen.

Studenten zijn zich bewust van het feit dat de content die zij op de site plaatsen openbaar is en door iedereen gezien kan worden.

Studenten hebben bij het plaatsen van hun profiel verklaart dat ze de auteursrechten van de afbeelding(en) hebben die ze op www.avbwerkt.nl plaatsen of dat ze toestemming hebben van de auteursrecht hebbende van de afbeelding(en) om deze voor dit doel te gebruiken.

Meent u dat er desondanks door een student onrechtmatig content op de site is geplaatst, stuurt u dan een mail naar info@avbwerkt.nl.

Als de content onrechtmatig is geplaatst is dan zullen we de student daar op wijzen en vragen de content direct te verwijderen. Indien dit niet gebeurd zal de Academie van Bouwkunst als beheerder van de site de content verwijderen.