Veel gestelde vragen over de beroepservaring


Augustus 2020

Studenten van de Academie van Bouwkunst verwerven naast hun opleiding aan de Academie beroepservaring en krijgen daarvoor de helft van de credits. Onderstaand vindt je antwoorden op regelmatig gestelde vragen.Heb je een vraag over werken en staat je vraag er niet tussen? Stuur dan een email naar nico.vanbockhooven@ahk.nlHoeveel uur moet ik werken?

Minimaal 840 uur per jaar.
Een academisch jaar telt 42 weken. Studenten werken minimaal 42 weken 20 uur per week. Meestal werken studenten 4 dagen 8 uur, totaal 32 uur per week. Vrijdag kan je niet werken want dan volg je lessen op de Academie.


Wat is relevant werk?

Voor een student architectuur werk op een architectenbureau of een daarmee goed vergelijkbare beroepspraktijk.

Voor een student stedenbouw op een stedenbouwkundig bureau of bij een stedenbouwkundige dienst.

Voor een student landschapsarchitectuur op een bureau voor landschapsarchitectuur of bij een dienst waar relevant landschapskundig ontwerpwerk wordt verricht.


Wat voor dienstverband moet het zijn?

Bij voorkeur heb je één van de volgende soorten dienstverbanden:

Werk op contractbasis voor bepaalde periode of voor onbepaalde tijd.

Werk op freelance basis voor meerdere werkgevers in de discipline waarin de student studeert.

Onder voorwaarden is het toegestaan om de opleiding te combineren met een eigen praktijk of onderneming. De voorwaarde is dat de student vooraf in een schriftelijk verzoek aangeeft wat de werkzaamheden zijn die hij verricht, onderbouwt hoeveel tijd hij aan deze werkzaamheden werkt, welke beroepskwalificaties daarmee worden ontwikkeld en wie zijn externe mentor is die hem bij deze werkzaamheden begeleidt. Daarnaast motiveert hij waarom de werksituatie in kwalitatief opzicht voldoet aan de eisen die de Academie stelt. Na goedkeuring van de opleiding kan de student deze praktijk- en beroepservaring opnemen in de te beoordelen praktijkdocumenten.


Mag het een stage zijn?

De Academie bemoeit zich niet met de contractvorm en de arbeidsovereenkomst die de werknemer/ student met de werkgever overeenkomt.
De kwaliteit van het werk moet voldoen aan voorwaarden die gesteld worden in het buitenschools curriculum en de daarbijhorende bijlage 1, eindkwalificaties

Voldoet het werk aan die eisen dan is het in hoge mate productief werk dat niet aan de wettelijke vereisten van een stage voldoet.

Het kan zijn dat een student vanwege bepaalde omstandigheden (vooropleiding, nationaliteit) te weinig kennis en vaardigheden bezit om direct productief ingezet te worden. In dat geval is een korte stage van enkele maanden een optie om de ontbrekende kennis en ervaring te verwerven.

Moet het werk vooraf door de Academie goedgekeurd worden?

Nee, het werk hoeft vooraf niet door de Academie goedgekeurd te worden, behalve als je een eigen praktijk hebt (zie boven).
Wat de student in de praktijk moet leren en de eisen waar de beroepservaring aan moet voldoen staan omschreven in het buitenschools curriculum en de daarbijhorende bijlage 1, eindkwalificaties. Het is de verantwoording van de student zelf om de juiste beroepservaring te verwerven. De Academie toetst aan het eind van het jaar of de student de juiste beroepservaring heeft verworven.

Als je twijfelt of het werk dat je doet wel voldoet kan je advies vragen aan de coördinator beroepservaring (Nico van Bockhooven).
Je kan vragen per mail stellen (nico.vanbockhooven@ahk.nl) of via het studiesecretariaat een afspraak maken.


Wat is de rol van de Academie bij het vinden van werk?

In principe ben je zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. We helpen je desgewenst wel met het schrijven van een sollicitatiebrief of het opstellen van een portfolio.
Ook zijn er regelmatig werkgevers die vacatures bij ons aanmelden, waarbij wij dan studenten adviseren om bij deze werkgevers te solliciteren.


Hoe vind ik werk?

Er zijn een aantal sites waar werk voor architecten, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen wordt aangeboden:
www.archined.nl
www.architectenweb.nl

Daarnaast plaatsen werkgevers ook vacatures op deze site en kan je op deze site ook een profiel plaatsen (cv met kleine portfolio).
Werkgevers kijken op deze profielen als ze mensen zoeken.
Om de vacatures te bekijken en een profiel te plaatsen moet je inloggen. Daarvoor moet je je eerste registreren. Dat kan als je een studentennummer hebt.

Op deze site is ook een (niet limitatieve) lijst met werkgevers waar studenten van de Academie werken / gewerkt hebben. Je kan de sites van deze bureaus bezoeken om te kijken of ze vacatures hebben of een open sollicitatie doen. Als je ingelogd bent vindt je deze lijst onder de pulldown button 'menu'.


Wat kan/ moet ik verdienen?

In principe bemoeit de Academie zich niet met het arbeidscontract dat een student/ werknemer met een werkgever sluit, en dus ook niet met hoeveel je moet verdienen.
Voor je Academiestudie is het van belang dat je de juiste kennis verwerft, niet hoeveel je verdient.

Werkgevers van architectenbureaus hebben zich te houden aan de cao voor architectenbureaus. Deze is te vinden op de site van het SFA
Op deze site zijn ook gegevens over functies en de bij de CAO horende salaristabellen te vinden.


Moet ik al werk hebben als ik mijn studie aan de Academie begin?

Bij voorkeur heb je werk als je begint aan de Academie. De combinatie van studie en werk en de wisselwerking tussen beide leveren een inspirerende en stimulerende vorm van onderwijs op, die de Academie beschouwt als een kernkwaliteit van de opleiding.

Soms is het lastig om al werk te hebben op het moment dat je aan de studie begint. Bijvoorbeeld omdat je uit het buitenland komt en het moeilijk is om op afstand te solliciteren en je geen sollicitatiegesprekken kunt voeren.
Vindt je iets later werk en werk je 32 uur per week, dan is het geen probleem om de minimaal vereiste 840 uur beroepservaring te verwerven.


Ik kom van buiten de Europesche Economische Ruimte (de EER), waar moet ik rekening mee houden?

De Academie neemt een beperkt aantal studenten van buiten de Europese Economische Ruimte aan.
Deze studenten mogen maximaal 32 uur per week zonder tewerkstellingsvergunning werken, maar dat is wel aan een aantal strikte voorwaarden verbonden

klik HIER voor meer informatie en de voorwaarden.