INFORMATIE CONTRACT MET STUDENT VAN BUITEN DE EER
Oktober 2022

Vreemdelingen van buiten de EER (Europese Economische Ruimte) mogen zonder tewerkstellingsvergunning of een geldige aantekening op hun verblijfsvergunning dat ze arbeid mogen verrichten geen arbeid in Nederland verrichten.
Voor studenten aan de Academie van Bouwkunst van buiten de EER is in de wetgeving een uitzondering gemaakt. Zij mogen zonder tewerkstellingsvergunning maximaal 32 uur per week werken.

Dat is echter aan een aantal strikte voorwaarde gebonden:
  • Studenten worden tewerkgesteld om de werkervaring op te doen die noodzakelijk is in de masterfase conform het concurrent model aan een academie voor bouwkunst;
  • Tewerkstelling vindt plaats via een arbeidsovereenkomst waarin het aantal te werken uren per week, de lengte van het contract en de beloning worden vermeld;
  • Tevens is er een tripartiete overeenkomst tussen school, werkgever en student die verwijst naar het arbeidsovereenkomst. Download de tripartite overeenkomst volgens het model van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
  • Zowel de tripartiete overeenkomst als de arbeidsovereenkomst is aanwezig bij zowel de werkgever als bij de onderwijsinstelling;
  • Het dienstverband wordt vooraf gemeld bij UWV via het notificatieformulier van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De werkgever vult het formulier in en stuurt het naar het UWV
    Download het notificatieformulier;
  • De werkende student wordt marktconform betaald;
  • Het maximaal aantal te werken uren bedraagt 32 per week. Hou er rekening mee dat dit echt maximaal per week is, en niet gemiddeld.
Zie ook het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen, Artikel 2.5. Student aan Academie van Bouwkunst